χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Διαλογική επίπεδη οθόνη
IR διαλογικό Λευκόπλακα
Διαλογική οθόνη αφής
έξυπνο διαλογικό Λευκόπλακα πινάκων
Όλοι σε έναν υπολογιστή οθόνης αφής
lcd παίκτης διαφήμιση
εσωτερική ψηφιακή επίδειξη διαφήμισης
Νανο διαλογικός πίνακας
Περίπτερο οθόνη αφής
Επίδειξη των εσωτερικών οδηγήσεων διαφήμισης
υπέρυθρο όργανο ελέγχου οθόνης αφής
πάτωμα που στέκεται το ψηφιακό σύστημα σηματοδότησης
ψηφιακή επίδειξη περίπτερων
Ψηφιακός διαφημιστικός φορέας συστημάτων σηματοδότησης